Polityka Bezpieczeństwa dzieci

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI.

W naszej Akademii wdrażamy system mający na celu uczynić piłkę nożną bezpiecznym, pełnym szacunku i radości środowiskiem dla wszystkich dzieci, niezależnie od wieku, płci, orientacji, pochodzenia etnicznego i społecznego, religii, poziomu zdolności i zaangażowania w grę. Uznajemy prawo dzieci do bycia wolnymi od wszelkich form nadużyć: fizycznych, seksualnych, emocjonalnych oraz zaniedbania i uznajemy nasz obowiązek dbania o ich ochronę.

Nasi Trenerzy są przeszkoleni pod kontem zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa, są czujni i będę reagować i zgłaszać wszelkie zachowania odbiegające od norm i grożące bezpieczeństwu powierzonych dzieci.

Często reakcje i prośby naszych Trenerów mogą wydawać się niezrozumiałe dla Rodziców dzieci jednak wynikają one z norm i zasad i bardzo prosimy o wyrozumiałość i dostosowanie się.

Wszelkie nietypowe zachowania i zagrożenia prosimy zgłaszać do Koordynatora d/s Bezpieczeństwa:

Koordynator d/s Bezpieczeństwa Dzieci – tel. 691 523 690